Monitor Polski

M.P.2017.738

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 214/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:
na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. Dębski Tomasz, 2. Kaliński Paweł Piotr, 3. Rzepa Wojciech, 4. Stachyrzak Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

5. Żabka Dawid.