Monitor Polski

M.P.2017.734

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 207/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Chwieduk Grzegorz, 2. Czernik Marek, 3. Dubel Ryszard Stanisław, 4. Grzelka Jan Adam, 5. Hołownia Józef Edward, 6. Juszczak Teresa Józefa, 7. Kmiecik Jerzy, 8. Michułka Józef Wiesław, 9. Lubrzycki Dariusz, 10. Muskat Mariusz, 11. Przybytniak Marek, 12. Puzia-Leżoń Regina, 13. Ryznar-Wasak Aniceta Teresa, 14. Sadowska Danuta, 15. Sikora Ludwik Roman, 16. Siwicki Czesław,

pośmiertnie

17. Grabowski Ryszard, 18. Konopka Bolesław, 19. Krawczyk Jadwiga, 20. Lepacki Zenon, 21. Puzia Włodzimierz Czesław.