Monitor Polski

M.P.2017.721

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 195/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gawryluk Jolanta Teresa,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

2. Babul Marek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

3. Grochala Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

4. Tomczak Robert Mariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bałos Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Sitarz Marek Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Pachorek Tadeusz, 8. Sokołowska Lucyna Teresa,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Zieliński Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Dobrowolski Radosław, 11. Krajewski Wacław Tadeusz, 12. Obrycki Jan, 13. Pankiewicz Piotr, 14. Remfeld Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bobel Marek, 16. Mężyński Leszek, 17. Pakieła Jerzy,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Strzelczyk Grzegorz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Farinade Jakub, 20. Reclaf Witold Grzegorz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Forkasiewicz Grzegorz Paweł, 22. Kopański Jarosław Piotr, 23. Leśniewicz Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Barańska Maria Dorota, 25. Gliściński Ireneusz Henryk, 26. Główka Joanna Barbara, 27. Kopeć Leszek Marek, 28. Łysiak Rafał Janusz, 29. Staniek Tomasz Rafał, 30. Szatan Krzysztof Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bilska Renata, 32. Faryna Paweł Adam, 33. Huk Zbigniew Stanisław, 34. Kozak Dariusz Paweł, 35. Kułaga Jerzy Mieczysław, 36. Materny Marian Franciszek, 37. Pałka Rafał, 38. Piec Grzegorz, 39. Wójcik Paweł.