Monitor Polski

M.P.2017.625

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 181/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają
na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Kłosiński Jacek, 2. Kuc Arkadiusz, 3. Ochęcki Wojciech, 4. Rostkowski Łukasz, 5. Szmigiel Sławomir, 6. Waligórski Mariusz, 7. Zawadzki Janusz.