Monitor Polski

M.P.2017.614

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 169/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Martyniak Danuta,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju medycyny:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Panasiuk Lech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Chudziak Krystyna, 4. Czachowski Sławomir, 5. Fabian Wiesława, 6. Klichowicz Lidia, 7. Kosiek Katarzyna, 8. Miazga Robert, 9. Tomiak Elżbieta Małgorzata, 10. Urbanek Piotr Mirosław,

na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dobra publicznego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Miller Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Buczyński Krzysztof Jacek, 13. Dobroczek Paweł Michał, 14. Kowalczyk Magdalena, 15. Olszewski Adam Zenon, 16. Twaróg Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

17. Hennig Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

18. Kożuch Daniel,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kluz Grzegorz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Chlebicki Piotr Bogusław, 21. Dudek Alfred, 22. Harbuz Stanisław, 23. Kierepka Marek, 24. Kłos Aleksander, 25. Mruk Krzysztof, 26. Nowak Mirosław, 27. Skroban Jan, 28. Szura Władysław, 29. Tys Aleksander, 30. Wójcik Jan, 31. Zaburko Mieczysław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gliński Ryszard Stanisław, 33. Miszczak Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bereżewski Wojciech Eugeniusz, 35. Mundzia Anna,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania muzyki orkiestr dętych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Przytulski Stanisław, 37. Siotor Aleksander Szczepan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności sportowo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, za pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, potrzebującym wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. ks. Dziubczyński Piotr, 39. ks. Kurto Andrzej Jerzy, 40. ks. Zawada Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kluczkowski Dariusz, 42. ks. Malinowski Zbigniew Józef, 43. Misztal Andrzej Włodzimierz, 44. Nanaszko Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Brzeski Tomasz Edward, 46. ks. Chibowski Henryk, 47. s. Jędrak Maria Jolanta, 48. ks. Kania Wiesław, 49. s. Kapczyńska Maria Romualda, 50. Płaczek Jan Joachim, 51. ks. Strzelecki Wojciech Jacek, 52. ks. Wójcik Zbigniew Marian,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Celebański Paweł Adam, 54. Pietrzykowski Grzegorz Aleksander, 55. Suska Joanna Beata,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju arbitrażu i mediacji:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Brych Włodzimierz Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Kuczyńska Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego oraz propagowania sportów wodnych

58. Chwalczuk Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska przyrodniczego oraz gospodarki leśnej:

59. Dera Marek, 60. Maliński Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

61. Kazuś Grażyna Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

62. Kujawa Władysław Paweł, 63. Młodożeniec Wojciech Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania muzyki orkiestr dętych

64. Lityński Krzysztof.