Monitor Polski

M.P.2017.557

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 137/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Chlebowski Romuald Konrad, 2. Domek Henryk Edward, 3. Fechner Gerard, 4. Franek Marek Jarosław, 5. Frycz Andrzej Henryk, 6. Garstecki Jacek Roman, 7. Grabiec Ryszard, 8. Iwański Andrzej, 9. Jęcz Andrzej, 10. Jędrzejewski Józef, 11. Kierenkiewicz Marek, 12. Kołodziej Henryk, 13. Kotlarski Paweł Jerzy, 14. Langner Franciszek, 15. Najda Zbigniew, 16. Przybył Stanisław, 17. Tomaszczyk Stanisław Zdzisław, 18. Żuralski Zdzisław.