Monitor Polski

M.P.2017.556

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 136/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bogdanik Alojzy Aleksander, 2. Dyrcz Stanisław, 3. Gierliński Zbigniew Andrzej, 4. Grzybowska Halina Aleksandra, 5. ks. Kapuściok Jan Paweł, 6. Koźma Epifaniusz Wojciech, 7. Mylak Józef, 8. Nowicki Marek, 9. Podworski Jarosław Leszek, 10. Polmański Eugeniusz Paweł, 11. Sołowiej Jerzy Kazimierz, 12. Urban Zbigniew Szczepan, 13. Wolnikowska Janina,

pośmiertnie

14. Ackerman Marian, 15. Mizera Leopold, 16. Noszczyk Józef Stanisław.