Monitor Polski

M.P.2017.551

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 133/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bator Witold Bruno, 2. Curzydło Mieczysław, 3. Dziędziel Andrzej Bartłomiej, 4. Kalinowski Ziemowit Andrzej, 5. Kruk-Strzeboński Zbigniew Władysław, 6. Leonhard Bolesław Stanisław, 7. Lukesch Stefan Adam, 8. Smoleń Krzysztof, 9. Sumara Zdzisław Józef, 10. Wildstein Bronisław, 11. Żelazny Teresa,

pośmiertnie

12. Bujak Józef.