Monitor Polski

M.P.2017.549

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 131/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bereszyński Zbigniew, 2. Borwik Czesław, 3. Bryk Andrzej Bogusław, 4. Dadacz Zdzisław, 5. ks. Drzewiecki Mirosław, 6. Jakubowski Tadeusz, 7. Karauda Bogdan Ryszard, 8. Knakiewicz Henryk Jan, 9. Kołczykiewicz Eugeniusz, 10. Kwiecień Lidia, 11. Laskowicz Stanisław, 12. Lemańska Aurelia, 13. Lemański Jerzy, 14. Marczak Mieczysław Grzegorz, 15. Muszyński Marek Paweł, 16. Pakowska Ryszarda, 17. Romaniszyn Janusz Mieczysław, 18. Stelmach Marek, 19. Wylęga Ryszard, 20. Zgłobicki Jan,

pośmiertnie

21. Jandziszak Tadeusz, 22. Wroczyński Ryszard.