Monitor Polski

M.P.2017.548

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 130/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Alama Andrzej, 2. Chudzicki Jarosław Piotr, 3. Graf Monika Agata, 4. Horszczaruk Urszula Barbara, 5. Konopacki Adam, 6. Narożnik Paweł Szymon, 7. Nieszczerzewicz Jacek Piotr, 8. Nieszczerzewicz Marek, 9. Pękalska Anna Monika, 10. Pękalski Daniel Jacek, 11. Radziwon Bogusława Jadwiga, 12. Santorski Piotr, 13. Stenzel-Klekowska Elżbieta Maria, 14. Szemraj Ryszard Teodor.