Monitor Polski

M.P.2017.546

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 128/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju świadomości zdrowotnej społeczeństwa

1. Agrawal Preeti,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

2. Kłak Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Cieśla Leszek Piotr, 4. Wolan Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Grajewski Edward Stanisław, 6. Krzeczkowski Radosław, 7. Pierzchała Mariusz Antoni, 8. Wawrzyniak Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz promowania czytelnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kabat Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Krysiak Mirosław, 11. Puzio Magdalena Teresa, 12. Puzio Mirosław Józef, 13. Sokoliński Dariusz, 14. Wielgus Sylwester,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bera Emilian, 16. Ślusarz Sławomir Piotr, 17. Wąsiel Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznych wydarzeń oraz miejsc pamięci narodowej:

18. Bondalski Józef, 19. Ołdakowski Jerzy, 20. Rozpondek Krzysztof Tadeusz, 21. Skierska Agata, 22. Wojtkowiak Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

23. Chatała Wiesława, 24. Jełowicka Danuta, 25. Kuchmister Bronisława, 26. Pereniuk Lidia, 27. Popadeńczuk Wanda, 28. Skupin Halina, 29. Wolska Barbara, 30. Zinów Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

31. Klimek Robert Andrzej, 32. Malinowski Krystian,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne:

33. Dorota-Dębicka Ewa, 34. Ruszkowski Grzegorz Donat,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

35. ks. Graban Artur Robert,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury, za działalność edukacyjno-oświatową

36. Helwing Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji wiedzy o wielokulturowości i tożsamości kulturowej:

37. Krzyżanowski Piotr Jacek, 38. Pecuch Mirosław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Staciukowicz Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz promowania czytelnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Tarnowska Dorota,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Góra Maria Anna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz samorządu radcowskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Koszyk-Ciałowicz Danuta Anna, 43. Wyszogrodzka Małgorzata Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Budzowska Jolanta Izabela, 45. Mac-Szponder Magdalena Karolina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratownictwa wodnego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Marszałek Marek Stanisław, 47. Skibiński Robert, 48. Skoczeń Ireneusz Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Ciuła-Hat Eliza Arleta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

50. Bartosik Leszek Daniel, 51. Klimek Mariusz Dominik,

za zasługi dla kultury polskiej:

52. Bolanowska Olga, 53. Dudka Stanisław, 54. Szewczyk Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

55. Chrzanowski Ryszard, 56. Nowoświat Andrzej Mariusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

57. Pietras Wiktoria,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bochenek Maria, 59. Drozd Józef, 60. Latusek Ewa Stanisława, 61. Łobaza Adam Antoni, 62. Szall Andrzej Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

63. Puchalska Zofia,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kuleszo-Kopystecka Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kiezik Hieronim.