Monitor Polski

M.P.2017.495

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 120/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Duszota Jerzy Władysław, 2. Pastuszka Zbigniew Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Abramek Wiktor Jan, 4. Bajno Dariusz Stanisław, 5. Baran Wiesław Kazimierz, 6. Paginowska Danuta Barbara, 7. Pawłowski Andrzej Roman,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Turkiewicz-Górska Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Hartman Wojciech, 10. Janiszewski Marcin, 11. Murakowski Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bobrukiewicz Kamil, 13. Kowalewski Krzysztof, 14. Masłowska Marzena, 15. Riege Marcin Tomasz, 16. Ritter Marcin Tomasz, 17. Wilk Grzegorz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Murawiec Leonard Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bądzelewski Józef, 20. Piątkowski Piotr Sylwester,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Krzemiński Andrzej, 22. Rybacki Zbigniew Roman, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Borkowska Halina Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Pietrak Janusz Konrad, 25. Rokicki Andrzej, 26. Szyling Stanisław, 27. Wiśniewski Andrzej,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Zadworny Jan,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznych wydarzeń oraz miejsc pamięci narodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Konopacki Łukasz Antoni, 30. Kuran Tomasz Adam, 31. Moskwa Piotr Adam, 32. Słupski Jacek Marek, 33. Woźnicki Paweł Mariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Chwała Stanisław Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. ks. Majka Wiesław Stanisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kłak Józef, 37. ks. Rejman Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Knuth Bogdan Marian, 39. Majka Józef, 40. Matuszek Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Alberski Edward, 42. Czwałga Tadeusz, 43. Ferfecki Marek, 44. Habrat Wiesław, 45. Hap Stanisław, 46. Lorenc Dominik, 47. Maziarka Władysław, 48. Sasak Stanisław, 49. Stankiewicz Paweł, 50. Świerad Andrzej Ryszard, 51. Zapała Krzysztof Wojciech,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kacperczyk Sławomir,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kowalczyk Daniel Dariusz, 54. Wilińska-Kurzydło Magdalena.