Monitor Polski

M.P.2017.481

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 106/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Borowik Marek Andrzej, 2. Chełmiński Jacek Mariusz, 3. Czuma Krzysztof Wenancjusz, 4. Dąbrowski Wojciech, 5. Dobrzański Andrzej Witold, 6. Dobrzyński Wojciech Edward, 7. Dubiński Waldemar Antoni, 8. Goliszewski Jarosław Maciej, 9. Górska Jolanta Elżbieta, 10. Holewiński Wacław, 11. Jankowska Janina Maria, 12. Jędrych Janusz Tadeusz, 13. Kanabus Tomasz, 14. Karwowski Jerzy, 15. Knapczyk Wojciech Kazimierz, 16. Kuś Eugeniusz Mieczysław, 17. Liese Tomasz, 18. Łukasik Jan, 19. Madej Eugeniusz Mieczysław, 20. Napiórkowski Robert, 21. Nicman Waldemar Józef, 22. Niegosz Władysław Stefan, 23. Nowicka Maria Janina, 24. Parys Jan Stanisław, 25. Pokropek Tadeusz, 26. Radkowski Marek Leszek, 27. Radlicka Ewa Teresa, 28. Trela Tadeusz Zygmunt, 29. Utracka Maria Barbara, 30. Wichowski Krzysztof, 31. Wróblewski Janusz Franciszek, 32. Zozula Andrzej,

pośmiertnie

33. Dolecka Anna.