Monitor Polski

M.P.2017.360

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 71/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chowańska Iwona Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bojarski-Syrek Hubert Stanisław, 3. Górski Sławomir Stanisław, 4. Karasiński Tomasz Jakub.