Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.340

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 45/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Holnicki-Szulc Piotr Władysław, 2. Kałuszko Andrzej, 3. Kruś Lech Stanisław, 4. Owsiński Jan Wojciech, 5. Szmidt Eulalia Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kaliszewski vel Kieliszewski Ignacy Stanisław, 7. Myśliński Andrzej Marek, 8. Pawłow-Niezgódka Irena, 9. Żochowski Antoni Kazimierz,

na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

za zasługi w działalności na rzecz ochrony praw konsumentów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kaczmarek Longina Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Baran-Ćwirta Lidia Beata, 12. Janczyk Marek Tomasz, 13. Krzanowska Irena Anna, 14. Peć Adrianna Katarzyna, 15. Podgórski Krzysztof Bronisław, 16. Radwański Marek Andrzej, 17. Rothert Małgorzata, 18. Sługocka-Krupa Elżbieta Antonina, 19. Urbańska Jadwiga Agnieszka,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Domagała Paweł, 21. Kapałczyński Wojciech Antoni, 22. Roman Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Lorenc-Mytnik Elżbieta Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Banaszak Sławomir Marcin, 25. Grzeszczuk Janusz Edward, 26. Jankowski Andrzej Adam, 27. Kłos Dariusz Tomasz, 28. Wiater Przemysław Piotr, 29. Zawadzka Magdalena Marta,

za zasługi w upowszechnianiu filatelistyki i numizmatyki wśród dzieci i młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Wosik Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

31. Bębas Janusz, 32. Czoków Dominik, 33. Jeziorski Sebastian Maciej, 34. Kosterski Aleksander, 35. Kubiak Piotr, 36. Kurzeja Grzegorz, 37. Mazur Michał, 38. Walęga Anna, 39. Walęga Marek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym:

40. Jakubiel Tomasz Paweł, 41. Rogoziński Dariusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Hebda Czesław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Leśniak Rafał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Cieśla Dariusz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Czepelak-Parzonka Karolina Maria, 46. Laciuga Stanisław, 47. Wacławiak Wacław,

za zasługi w działalności na rzecz edukacji regionalnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Chowaniec Zofia, 49. Zabrzewska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Bafia Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Krząkała Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Członkowski Jan Dominik, 53. Okorski Zbigniew Andrzej, 54. Śledziewski Zygmunt,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Karbowiak Arkadiusz Roland, 56. Szram Ryszard Józef,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Kaniewski Grzegorz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Tomków Sławomir Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Lewandowski Józef,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Krawczyk Iwona,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Pietrasińska Weronika,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Gajdamowicz Roman, 63. Kucharska Marta Milena, 64. Kulik Rafał Marcin, 65. Olszewska Magdalena Katarzyna, 66. Wasielewski Krzysztof Bogumił.