Monitor Polski

M.P.2017.297

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 3/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. ks. Araszczuk Stanisław, 2. Czmielewski Czesław, 3. Girin Bogusław Marian, 4. Jankowski Wojciech, 5. Makowska-Prochera Aleksandra, 6. Malinowski Jerzy Franciszek, 7. Natusiewicz Marek Andrzej, 8. Nowoświat Antoni Marian, 9. Podhajecki Wojciech, 10. Skorupa Zbigniew, 11. Smolak Zdzisław Antoni, 12. Stadnik Mieczysław Sylwester, 13. Stagraczyński Edward, 14. Staniszewski Andrzej Władysław, 15. Szulc Zygmunt Jan, 16. Tabor Anna Joanna, 17. Tomczyk Andrzej Jerzy, 18. Walczak Roman Wiesław, 19. Wawrzeń Andrzej Stanisław, 20. Zawadzka Krystyna Barbara, 21. Zięba Jan, 22. Zubel Zbigniew,

pośmiertnie

23. Martin Lesław Bolesław.