Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 596/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bączyk Piotr, 2. Bielecki Roman Andrzej, 3. Binkowski Jerzy, 4. Czajkowski Ryszard Stanisław, 5. Filip Julian, 6. Gasperowicz Irena, 7. Glanert Paweł, 8. Gliniak Waldemar, 9. Kaszubowski Dariusz Andrzej, 10. Kołakowski Andrzej Paweł, 11. Koszytkowski Leszek Jan, 12. Kozicka Barbara Danuta, 13. Lis Józef, 14. Malinowski Andrzej, 15. Mazur Krzysztof, 16. Mikułan Tadeusz, 17. Mikuta Wacław, 18. Stajnke Marek, 19. Strzok-Lewicki Igor Zbigniew, 20. Trzciński Władysław Jerzy, 21. Wyżlic Elżbieta, 22. Zwiercan Małgorzata Grażyna, 23. Żukowski Ryszard,

pośmiertnie

24. Fierka Zbigniew Edmund, 25. Kurska Anna Maria, 26. Kwiatkowska Wiesława Irena, 27. Laskowski Włodzimierz, 28. Szeglowski Krzysztof Jan.