Monitor Polski

M.P.2017.145

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 580/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Radwan Artur,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ks. Graczyk Waldemar, 3. Kuczera-Chachulska Bernadetta, 4. ks. Lewandowski Jerzy Bolesław, 5. Surdacki Marian, 6. Uchmański Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Czajka-Cunico Anna, 8. Czerwińska-Jasiewicz Maria, 9. ks. Fel Stanisław, 10. Korpysz Tomasz Adam, 11. Lekka-Kowalik Ewa Agnieszka, 12. ks. Moń Ryszard Franciszek, 13. ks. Nowak Jacek Przemysław, 14. Wiwart Marian Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jarząbek Alina Dorota, 16. ks. Kietliński Krzysztof Andrzej, 17. Kindziuk Milena, 18. ks. Marcyński Krzysztof, 19. Narecki Krzysztof Marian, 20. Stolarski Mariusz Jerzy, 21. Szczepan-Wojnarska Anna Marta, 22. Zakrzewski Piotr Tadeusz,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności na rzecz rozwoju współpracy europejskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Krzesiński Jan Henryk, 24. Szczęsny-Strzałkowska Joanna,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Konopka Tomasz Piotr, 26. Rymaszewska Joanna Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Bohdanowicz-Pawlak Anna, 28. Królak-Olejnik Barbara, 29. Musiał Witold Stanisław, 30. Piwowar Agnieszka Beata, 31. Radwan-Oczko Małgorzata Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Mączyński Marcin, 33. Szleszkowski Łukasz Stefan, 34. Thannhäuser Agata, 35. Zatońska Katarzyna

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Pieńkosz-Sapieha Marzena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kołbuś Zbigniew Stanisław, 38. Kowalik Bożenna Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. ks. Siemczyk Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Józefaciuk Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Fitas Marzenna Anna, 42. Remiszewska Urszula,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Kugler Michał,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Galon Piotr Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Pabich Sławomir Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

46. Gonciarczyk Stanisław, 47. Majka Jolanta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

48. Padoł Klaudia Monika,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

49. Ziółko Wiktor,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Gralec Marek Ryszard,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Wolny Aleksandra Kunegunda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Grembowski Karol Krzysztof, 53. Osipowicz Adam, 54. Rykaczewska Karolina Joanna.