Monitor Polski

M.P.2017.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 560/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Krzemińska Elżbieta Maria, 2. Narkiewicz Janusz Marek, 3. Nowak Małgorzata, 4. Słapek Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Garbaczewska Grażyna, 6. Krajewski Krzysztof Jan, 7. Nurek Tomasz Stanisław, 8. Orłowski Arkadiusz Janusz, 9. Witrowa-Rajchert Dorota, 10. Żuchowska Anna Renata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Konduracka Ewa, 12. Włodarczyk Janusz Roman,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kamiński Stanisław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Plewa Krzysztof, 15. Wojciechowski Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Krzyżanowska Grażyna Urszula, 17. Kulbaczyński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Mazur Piotr Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Szczygieł Mieczysław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Sawosz Waldemar Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Szyszka Grzegorz, 22. Triemer Paweł Grzegorz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Joniec Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Mrożek Wilhelm,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju architektury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Budziakowski Mateusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Stala Józef Stanisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Łuć Jerzy Ferdynand,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

28. Brzostowicz Grzegorz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

29. Czajka Adam,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania folkloru i pielęgnowania tradycji

30. Domin Zofia,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej

31. Nowicki Marek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Mikołajewska Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Borowska Barbara, 34. Szempliński Witold, 35. Zaręba Adam,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Czerwiński Karol, 37. Makowska Hanna Kazimiera,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz honorowego krwiodawstwa

38. Radzion Marian,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

39. Rakowska-Śmiglewska Ewa,

za zasługi w działalności edukacyjno-historycznej

40. Wierzejewski Wawrzyniec Wincenty,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Drzewiecki Andrzej, 42. Maciejewski Marek.