Monitor Polski

M.P.2016.1233

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 503/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wiński Adam Robert,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania, promocji oraz rozwoju kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ząbkowska Dorota Beata,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Wawrzynkiewicz Elżbieta Renata,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Wrona Grzegorz Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kozłowska Mirosława, 6. Łącki Wojciech Jan, 7. Mikołajczak-Mejer Urszula Barbara, 8. Orlicka Dorota Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Schneider Stanisław Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kłosiński Sławomir, 11. Skimina Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Accordi-Krawiec Alina Ewa, 13. Borkowska Dorota, 14. Kontowicz Aleksandra Maria, 15. Pietrzak Kamila Aniela, 16. Smulska Katarzyna Aleksandra,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi dla ochrony zdrowia, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Rossa Grzegorz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Olejnik Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kubik Włodzimierz,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania muzyki orkiestr dętych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Karp Romuald Edward, 21. Kiełbasa Marian Stefan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

22. Borzęcki Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

23. Budz Jan, 24. Karp Jerzy, 25. Kowalczyk Julian Józef, 26. Malinowski Waldemar Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Solecki Zdzisław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Rokitowski Paweł Sławomir, 29. Ziarno Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Wadas Tadeusz Roman,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Gocel Tomasz, 32. Gondek Paweł, 33. Pysiak Wojciech, 34. Tarabasz Sławomir Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Goraj Wojciech Karol, 36. Serafin Janusz, 37. Sokołowski Władysław, 38. Stańczyk Zygmunt, 39. Stąpór Tatiana Hanna, 40. Wielocha Norbert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Fijołek Jan Andrzej, 42. Kopciał Dariusz Janusz, 43. Kozłowski Daniel, 44. Maślak Wiktor, 45. Przybylski Dariusz Jan, 46. Romanowski Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Jakubowski Sławomir Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Baryłka Wiesława,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kowalska Alicja,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Szymański Tadeusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Hrycelak Ryszard Jerzy, 52. Rybak Wojciech Witold, 53. Włodyka Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Gołąbek Stanisław Franciszek, 55. Hołub Jacek Marian, 56. Olszewski Waldemar Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Jarosiński Mateusz Adam, 58. Jędrusiak Tomasz Józef, 59. Kawalec Arkadiusz Jan, 60. Pasztyła Paweł, 61. Paterek Marek Dawid, 62. Sikora Radosław Jacek, 63. Szeliga Piotr, 64. Tomaka Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

65. Wojnar Tadeusz Ludwik,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

66. Woźniak Roman Bogdan.