Monitor Polski

M.P.2016.1214

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 484/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pilch Jan Marian,

na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kwella Cezary Władysław, 3. Śmigiel Sylwester,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czapracki Jan, 5. Gwizdała Stanisław Jan, 6. Olechowski Andrzej, 7. Popiół Ireneusz Adam, 8. Zalewski Łukasz Jan,

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Hadam Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Boruta Tadeusz, 11. Fąfara Jan, 12. Nowak Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Walas Monika Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

14. Hrynkiewicz Ryszard Marian,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym

15. Kałucki Kazimierz,

za zasługi w propagowaniu historii kolejnictwa w Polsce

16. Kłosowski Jan, 17. Kokot Stanisław, za zasługi dla transportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Myćka Marian Józef, 19. Pawłowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Gajda Józef,

za wkład w rozwój polskiego rynku usług pocztowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Wesołowski Krzysztof,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Zmyślony Roman Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Jaworski Maciej, 24. Matusiak Bożena Ewa, 25. Piramidowicz Ryszard Jan, 26. Skawiński Piotr Bolesław, 27. Tarasiewicz-Ciesielska Bogumiła Violetta, 28. Urbanek Grzegorz Jacek, 29. Włodarczyk Bogdan Marian, 30. Wysocki Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kita Agnieszka Magdalena,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kapica Marek,

na wniosek Ministra Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kowal Leszek Włodzimierz, 34. Suffner Hubert, 35. Szyguła Marek Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bebek Małgorzata Pelagia, 37. Bukowska Mirosława Józefa, 38. Majewski Marek Franciszek, 39. Mika Wiesław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bondaruk Jan, 41. Burchart-Korol Dorota Justyna, 42. Kalita Marek, 43. Kapusta Krzysztof Jan, 44. Mocek Piotr Adam, 45. Rajwa Sylwester Jan, 46. Smoliński Adam Marcin,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i animacji kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kula Franciszek,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Kiestrzyń Eleonora,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury folklorystycznej

49. Chyłek Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

50. Sawicki Artur Robert,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego

51. Stefanowicz Andrzej Zygmunt,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu, za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Jankowski Jerzy, 53. Karpiński Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Mikołajczak Janusz, 55. Przybylski Sławomir, 56. Zygmund Antoni Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Przysiecki Kajetan,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Szleszyński Jerzy Czesław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Figurowicz Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kaziszyn Jan Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Zapa Marian Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Mucha-Popiel Teresa Anna,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

63. Szulc Ryszard Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Nowak Anna Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Jarzębski Andrzej Marek, 66. Nowak Mieczysław.