Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1060

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 440/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 września 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania muzyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Negrey Maciej Jan, 2. Pikul Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Rzymkowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Szlachcikowski Wojciech Paweł,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Brzeziński Aleksander, 6. Brzozowska Anna Maria, 7. Dudzińska Marzenna Róża, 8. Klimek Andrzej Tadeusz, 9. Ołdakowska-Kufel Mirosława, 10. Parkita Ewa Elżbieta, 11. Synowiec Piotr Maria, 12. Szczupał Bernadeta Jadwiga, 13. Szempruch Jolanta, 14. Szychta Elżbieta Urszula, 15. Uszyńska-Jarmoc Janina, 16. Wolska-Długosz Małgorzata Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Dębowska-Mróz Marzenna Beata, 18. Forma Paulina Elżbieta, 19. Gołata Elżbieta Maria, 20. Gorajewska Danuta Agnieszka, 21. Grzelak Aleksander Piotr, 22. Maciaszczyk Paweł Bogusław, 23. Morozewicz Marzanna Maria, 24. Rogowski Andrzej, 25. Rudawska Anna, 26. Szajda Sławomir Dariusz, 27. Szumski Grzegorz, 28. Śleszyński Wojciech, 29. Walkiewicz-Krutak Małgorzata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gara Jarosław, 31. Grochowicz Barbara Ewa, 32. Jelinek Jan Amos, 33. Klimczak Marek Andrzej, 34. Kukla Daniel Mariusz, 35. Łukarska Beata Barbara, 36. Majzner Robert Jerzy, 37. Malarewicz-Jakubów Agnieszka Barbara, 38. Zimroz Radosław Przemysław, 39. Zychowicz Maciej,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. ks. Duma Marian, 41. ks. Hołodok Jan, 42. Niepelt Elżbieta Józefa, 43. ks. Pater Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. ks. Gancarek Jacek Zbigniew, 45. ks. Marczak Mirosław Zenon,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Gil Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. insp. Filipek Paweł, 48. insp. Gołąbek Anna,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Bańkowski Janusz Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Stelmach Roman,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Dziedziński Stanisław, 52. Kozyrski Janusz Bogdan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w kultywowaniu i upowszechnianiu tradycji ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Dzioboń Roman, 54. Jelonek Julia,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Jurusik Tadeusz, 56. Waligórski Jakub,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Knapik Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kozioł Krzysztof, 59. Krygowski Zdzisław Roman,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kowalczyk Maria, 61. Siedlecka Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Pulit Eliza, 63. Zapała Halina Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Marcinkiewicz Marta Teresa, 65. Pieczarka Anna Maria, 66. Wardzała Bogusław, 67. Zając Piotr Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Łapsa Jan Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Cichy Marek, 70. Frys Wiesław, 71. Skałba Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Batko Antoni Józef, 73. Gniewek Barbara Józefa, 74. Kawula Barbara Cecylia, 75. Tadel Alicja, 76. Wojtasik Sławomir,

za osiągnięcia artystyczne oraz upowszechnianie sztuki ludowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Batko Lucyna Maria, 78. Guziak Mieczysław, 79. Leśniak Bogumiła Maria, 80. Nowak Kazimierz,

za osiągnięcia artystyczne, za działalność społeczną i charytatywną:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Ryndak Aniela, 82. Sokołowska Jadwiga, 83. Sokołowski Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Knapik Zofia, 85. Majchrowicz Zdzisław,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu wiedzy historycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Ryba Adam Tadeusz.