Monitor Polski

M.P.2016.1053

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 426/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla rozwoju kultury i sztuki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamowicz-Kaszuba Teresa, 2. Czaplińska-Mrozek Elżbieta Maria, 3. Gawroński Tomasz Wawrzyniec,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Buczek-Śledzińska Małgorzata Irena, 5. Cielecka Violetta Małgorzata, 6. Kopczyński Wojciech Adam, 7. Myczkowska-Szczerska Anna Maria, 8. Pińczyńska Magdalena Elżbieta, 9. Sprycha Zbigniew, 10. Szurkowska Ilona, 11. Tylka Mieszko, 12. Wójcik Tomasz Konstanty, 13. Zalewska Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Baranowska Grażyna Halina, 15. Biernacki Sławomir Romuald, 16. Bidler Renata, 17. Drożdżowski Mirosław, 18. Giedrojć Ewa Maria, 19. Klechowski Bogdan, 20. Matuszewski Janusz, 21. Sikorski Mirosław Adam, 22. Sowiński Jakub, 23. Sztwiertnia Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania sztuki ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Boroś Janina, 25. Mąka Stanisława Józefa, 26. Olszewska Bożena, 27. Pawłowski Jan Marian, 28. Uścimiak Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Nowak Teresa, 30. Pikuła Edward,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Dudka Lechosław,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kulus Marek Krzysztof, 33. Werner Bożena Barbara, 34. Włodarczyk Dorota Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bryńska Anita Dorota, 36. Chaber Andrzej, 37. Dulny Grażyna Krystyna, 38. Gujski Mariusz Adam, 39. Krzych-Fałta Edyta, 40. Lipiec Agnieszka Anna, 41. Myrcha Piotr Albert, 42. Olszewska Małgorzata Anna, 43. Piekarska Barbara, 44. Raciborski Filip, 45. Samochocki Zbigniew Roman, 46. Sybilski Adam Jerzy, 47. Trzepla Ewa, 48. Węgrzyn Piotr, 49. Zalewska Marta Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Białek Agnieszka, 51. Borakowska-Siennicka Monika Barbara, 52. Cholewicka Dorota Anna, 53. Ciurzyński Michał Rafał, 54. Grodner Błażej, 55. Guzel Tomasz, 56. Kamińska Anna Maria, 57. Kieszek Marzanna Agnieszka, 58. Maciejewicz Piotr Maciej, 59. Mikulska Alicja Elżbieta, 60. Misiewicz-Wroniak Joanna, 61. Mlosek Robert Krzysztof, 62. Stawarska Agnieszka,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kapczyński Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Sarnecki Adrian Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kowalska Wiesława, 66. Miłoszewska Izabela, 67. Sołtysińska Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Czech Andrzej, 69. Czech Elżbieta, 70. Czech Hanna, 71. Pydyn Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Piotrowski Leszek Bogdan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Boniecka Elżbieta,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. ks. Lewczuk Tadeusz, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Nazaruk Jerzy Maurycy, 76. Targońska Krystyna, 77. Zwolak Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Hawrył Janusz Andrzej, 79. Wiśniewska Modesta Krystyna,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz popularyzacji sportów lotniczych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Skulich Józef Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Nelec Jarosław, 82. Zemuła Tadeusz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej oraz transplantologii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Siarkowski Andrzej Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Mikielska Danuta, 85. Serwiński Włodzimierz Andrzej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Gruchała Sławomir Piotr, 87. Janiszewski Dariusz, 88. Waszak Radosław.