Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1029 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1029

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 377/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Biskup Grażyna, 2. Dancewicz Michał, 3. Dziwiński Stanisław, 4. Gruszka Józef, 5. Jaworski Michał, 6. Kapczyński Włodzimierz Romuald, 7. Kasperek Jerzy Jacek, 8. Kozłowska Barbara Halina, 9. Laudański Waldemar, 10. Łoś-Kamiński Tadeusz, 11. Markiewicz Mirosław Marian, 12. Morawiec Józef, 13. Motyka Tadeusz, 14. Piwowarczyk Leszek Jan, 15. ks. Płonka Piotr Paweł, 16. Remiszewski Maciej Feliks, 17. Szozda Bogdan, 18. Zaremba Lucjan,

pośmiertnie

19. Banaszkiewicz Adam Marian, 20. Świerzy Zenon.