Monitor Polski

M.P.2016.1028

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 376/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamiak Jan, 2. Ankiersztajn Zbigniew, 3. Budzbon Rafael, 4. Buller Wojciech, 5. Buzar-Śmigiel Izolda Grażyna, 6. Czabański Krzysztof, 7. Frelichowski Krystian Andrzej, 8. Fuerst Marek, 9. Jackowska Barbara Janina, 10. Jankowski Piotr, 11. Jaśkowiec Marian, 12. Kędzierski Andrzej Jerzy, 13. Piechowski Jerzy Piotr, 14. Pipowski Grzegorz, 15. Reszka Marek Roman, 16. Różycki Piotr Andrzej, 17. Sawrycki Władysław, 18. Spudych Krzysztof, 19. Woźniak Remigiusz Zenon, 20. Ziemer Józef Roman,

pośmiertnie

21. Bartoszcze Roman Bolesław.