Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1027 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1027

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 375/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Baliński Jerzy Ryszard, 2. Budziarek Rozanna Katarzyna, 3. Cebulski Andrzej Paweł, 4. Ćwiek Sławomir Władysław, 5. Domagała Jerzy Kazimierz, 6. Drewnicz Dariusz Tadeusz, 7. Garda Konrad Janusz, 8. Grabowski Grzegorz Maciej, 9. Hempel Wojciech Tadeusz, 10. Hetman Janusz Wacław, 11. Hohendorff Adam Zbigniew, 12. Iwański Ryszard, 13. Jaszczak Maria Jadwiga, 14. Jóźwiak Barbara Katarzyna, 15. Kowalik Marek Władysław, 16. Kuchler Zenon Marian, 17. Łuczak Jan, 18. Miegoń Andrzej Karol, 19. Niedbała Andrzej Wojciech, 20. Nowicki Jerzy, 21. Nowicki Kazimierz, 22. Osiński Bogdan Andrzej, 23. Papis Jarosław Paweł, 24. Paszkowski Marcin Szczęsny, 25. Patzer Ryszard Mieczysław, 26. Podladowski Ryszard Józef, 27. Przytuła Andrzej, 28. Sakowicz-Urbańska Barbara Józefa, 29. Siuda Adam Mieczysław, 30. Szeląg Leszek Piotr.