Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1023 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1023

Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 371/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bąk Marek Wojciech, 2. Biniek Mirosław Robert, 3. Budrys Włodzimierz Henryk, 4. Ciupek Marcin Paweł, 5. Górecki Paweł Lucjan, 6. Januś Mirosław Stanisław, 7. Kaim Jan Szymon, 8. Kalina Tomasz Jan, 9. Kopacz Aleksander, 10. Kwiatek Robert, 11. Majewski Henryk Paweł, 12. Majewski Krzysztof Piotr, 13. Rybiński Janusz Rafał, 14. Sawejko Marek Andrzej, 15. Świątek Piotr Sobiesław.