Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.882

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 293/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Biazik Waldemar, 2. Bonczar Krystyna, 3. Dziewiątkowska Zofia Teresa, 4. Dziewiątkowski Adam Walenty, 5. Głowacki Piotr Jacek, 6. Grzebieluch Jerzy August, 7. Kania Irena Anna, 8. Kowalski Eugeniusz, 9. Kowalski Włodzimierz Leon, 10. Kula Józef, 11. Kurowski Tadeusz Leon, 12. Lorek Lesław, 13. Łopatka Józef Franciszek, 14. Maciejczyk Marian, 15. Nikodem Ryszard Henryk, 16. Rudnicka Jadwiga Julia, 17. Rutkowski Zbigniew, 18. Siemianowski Zygmunt, 19. Służalec Andrzej, 20. Sonek Jerzy, 21. Stolarczyk Andrzej, 22. Sznajder Andrzej Karol, 23. Szymon Bożena Maria, 24. Świercz Stanisław, 25. Świtoń Jan Wojciech, 26. Zajączkowski Witold Adolf, 27. Zimowski Wojciech Kazimierz,

pośmiertnie

28. Rajca Stefania, 29. Wróblewski Edward.