Monitor Polski

M.P.2016.886

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 334/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Kaniewski Piotr Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ppłk Kobielak Arkadiusz,

na wniosek Ministra Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gałkowski Andrzej Zygmunt, 4. Makowski Józef Stanisław, 5. Paduch Marian Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Król Jerzy, 7. Pisarczyk Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Jabłoński Sławomir Zbigniew, 9. Kubkowska Monika Katarzyna, 10. Ryć Leszek, 11. Sieczkowska Ewa Sabina, 12. Zagórski Roman Waldemar,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kowalski Artur Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Ćwierz Władysław, 15. Winiarski Tomasz Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kubisiak Edmund Paweł,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Daroszewski Przemysław Leon, 18. Gryglik Jerzy Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Ludwiczak Aleksandra, 20. Łukaszewska Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kaźmierski Radosław Piotr,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Buniowska Barbara Alicja, 23. Lewandowski Tadeusz Janusz, 24. Lorens Artur, 25. Mrówka Maciej Marcin, 26. Porowski Marek, 27. Uszyńska-Tuzinek Małgorzata, 28. Włodarczyk Elżbieta Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Jędrzejczak Wiesław Wiktor, 30. Kobosko Joanna Maria, 31. Piłka Adam Tadeusz, 32. Raj-Koziak Danuta, 33. Walkowiak Adam, 34. Wójcicka Iwona Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kapustecki Janusz, 36. Kołodzińska Urszula, 37. Mikołajczyk Marek Leszek, 38. Muskalski Krzysztof Jan, 39. Zieliński Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Muskała Piotr Wiesław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Geodetów Polskich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Cieszyński Robert,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Szabluk Franciszek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Baryła Lucyna, 44. Czyżewski Andrzej, 45. ks. Daniluk Marian Ryszard, 46. Grosman Irena Teresa, 47. Lustyk Zbigniew, 48. Szymanek Wojciech Cezary, 49. Ulanowski Zenon Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Hawryluk Zbigniew, 51. Musiejuk Mariusz Jacek,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz samorządu rolniczego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Myśliwiec Stanisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Witczak Leszek Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Augustynowicz Paweł Stanisław, 55. Mroczek Dariusz, 56. Podlasin Wojciech,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Górski Adam Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju komunikacji i transportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Błeszyński Marek, 59. Bryksy Anna Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bazarnik Alicja Ewa, 61. Marzec Zbigniew Bogdan, 62. Mrowińska Janina, 63. Szałkowski Mariusz Zenon, 64. Żakowska Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Toporska Beata Agnieszka,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kozłowski Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Pacura Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Hyła Józef Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Nowak Józef, 70. Święty Adam, 71. Wzorek Jan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Nosek Rafał Janusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Finik Maciej Ryszard, 74. Stadnicki Antoni, 75. Więckowski Wiesław Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Bogdali Władysław, 77. Gruca Andrzej Stanisław, 78. Kozłowska-Staniczek Julieta Barbara, 79. Liszka Jerzy Jan, 80. Pietruszewska Ilona, 81. Stój Irena Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Koleżyńska Barbara,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Kozak Jan, 84. Łakomy Bogdan.