Monitor Polski

M.P.2016.863

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 297/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Weiss Wojciech, 2. Wryk Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kosowska Maria Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jankowski Tomasz Kazimierz, 5. Kuś Piotr Daniel,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kotwicka Małgorzata, 7. Malicki Julian, 8. Wilczak Maciej Ireneusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Jankowska Anna Grażyna, 10. Mojs Ewa Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Andrusiewicz Mirosław, 12. Bilski Bartosz Imre, 13. Pięta Beata, 14. Piotrowski Tomasz Grzegorz, 15. Wierzejska Ewelina, 16. Zamojski Jan Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Zagożdżon Karol,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Skiba Tadeusz Jan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Węglewski Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Ostrowska Beata Anna, 21. Pruski Kazimierz Karol, 22. Rosołowska-Pomorska Małgorzata Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Haze Michał Krzysztof, 24. Styczyński Andrzej, 25. Ziemniewicz Bożena Maria,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Głowik Janusz Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gabriel Jerzy Karol,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Iżowski Adam Józef,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. ks. Rogowski Przemysław Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz kultywowanie tradycji patriotycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Topór Bogdan, 31. Topór Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa

32. Leszczyński Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

33. Łupiński Grzegorz, 34. Łupiński Tadeusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Marczewski Andrzej Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

36. Gajos Krzysztof Łukasz, 37. Ślączka Maciej Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

38. Glajcar Rafał, 39. Herzyk Piotr Paweł, 40. Szczuka Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Bryjok Edmund, 42. Jabłoński Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Chyb Tadeusz Sławomir, 44. Markiewicz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Dąbrowski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kopeć Ryszard, 47. Sasal Dariusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz wspierania dzieci i rodzin:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Drobek Marta Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Bysiec Ewa Małgorzata, 50. Doktór Beata Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. s. Niziołek Agata Wiktoria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa

52. Sobczak Andrzej Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

53. Zadroga Andrzej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Kłopocki Zenon, 55. Pawlak Zenon Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Gregorczyk Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, za promowanie polskiej myśli technologicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Krupa Andrzej Adam,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Polak Mirosław Sylwester,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Broński Bernard Władysław, 60. Janicki Lech Kazimierz, 61. Skopińska Marzena Teresa, 62. Taciak Robert Stanisław, 63. Tomaszewski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Fleming Bogdan Włodzimierz, 65. Wachowiak Eligiusz,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kałecki Jerzy Jan, 67. Komorowicz Wiesław Ludwik, 68. Śmigielski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Szczęsny Jan Stanisław, 70. Traskowski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Militowski Bogdan Marek.