Monitor Polski

M.P.2016.848

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 279/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bulczyński Roman, 2. Ćwil Krzysztof, 3. Grabus Jerzy Marian, 4. Sporny Andrzej Hieronim, 5. Starosta Zygmunt Jerzy, 6. Wieczorek Jan,

pośmiertnie

7. Biniak Ryszard, 8. Drzewiecki Zbigniew, 9. Gruszczyński Adam Józef, 10. Klój Leon, 11. Raś Leszek, 12. Sobalak Marian Bogdan.