Monitor Polski

M.P.2016.836

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 259/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamski Artur, 2. Bieniek Zbigniew, 3. Borowiec Andrzej Zdzisław, 4. Filak Jerzy, 5. Gabryel Michał, 6. Karniej Zofia Maria, 7. Kisielewicz Andrzej, 8. Klimek Stanisław Andrzej, 9. Kordasz Stanisław, 10. Krotliński Jarosław, 11. Kutowska Aleksandra Danuta, 12. Lazarowicz Helena, 13. Lazarowicz Romuald Adam, 14. Lipiński Jerzy Zenon, 15. Łukowska-Karniej Hanna Maria, 16. Łyjak Albert, 17. Maciejewska Zofia Franciszka, 18. Mieszkalski Mariusz Roman, 19. Nowik Hanna Elżbieta, 20. Nowik Tomasz, 21. Oziewicz Zbigniew Antoni, 22. Peisert-Kisielewicz Maria, 23. Podlejski Jacek Andrzej, 24. Suszyńska Małgorzata, 25. Suszyński Kazimierz, 26. Winciorek Wojciech Eugeniusz, 27. Wóltański Edward, 28. Wysocki Antoni, 29. Zwierz Krzysztof,

pośmiertnie

30. Ferenc Antoni, 31. Gulbinowicz Krzysztof.