Monitor Polski

M.P.2016.832

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 249/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostają:

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Bobiński Andrzej, 2. ppłk Kaliński Mirosław Paweł, 3. ppłk Korpusik Jacek.