Monitor Polski

M.P.2016.664

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 225/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i gospodarki narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barcz Adam Jakub, 2. Czerwiński Andrzej Aleksander, 3. Kamińska Eliana Anetka, 4. Kaniewski Janusz Bogusław, 5. Marczewski Jacek, 6. Poznański Zbigniew Kazimierz, 7. Szwagierczak Dorota,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bar Jan Krzysztof, 9. Gołaszewska-Malec Krystyna, 10. Grzesiak Wojciech Stefan, 11. Klimiec Ewa Maria, 12. Kulawik Jan Piotr, 13. Łysko Jan Marek, 14. Muszalski Jan Maksymilian, 15. Regiński Kazimierz Włodzimierz, 16. Uhl Waldemar, 17. Walczak-Złotkowska Joanna, 18. Witek Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Guziewicz Marek, 20. Hilger Bogumiła, 21. Kasjaniuk Sławomir Stanisław, 22. Szopniewski Zbigniew Ryszard, 23. Tomaszewski Daniel Jan,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Staruszkiewicz Halina Ludmiła, 25. Ungrowski Gerard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Brol Witold Tadeusz, 27. Gano Mieczysław, 28. Pańczyszyn Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Zając Elżbieta,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Balicki Marek Zbigniew, 31. Godycki-Ćwirko Maciej, 32. Łuczak Jacek Rafał, 33. Niżankowski Rafał Tomasz, 34. Tomasik Tomasz, 35. Windak Adam Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Jankowska-Zduńczyk Agnieszka Izabella,

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bąkowska Karolina, 38. Bąkowski Rafał, 39. Błaś Aleksandra, 40. Błaś Zdzisław, 41. Borowska Ewa, 42. Bożek Monika Katarzyna, 43. Graczyk Katarzyna, 44. Kiełczewska-Madej Magdalena, 45. Liberacka-Milczarek Urszula, 46. Madej Witosław, 47. Makulska Monika Krystyna, 48. Milczarek Wojciech, 49. Orian Anna, 50. Orian Piotr Karol, 51. Pleszko Bogusław Eugeniusz, 52. Pleszko Elżbieta Barbara, 53. Romańska Beata Elżbieta, 54. Romański Marek Józef, 55. Stawarz Krzysztof Aleksander, 56. Stawarz Marta Anna, 57. Szymanek Aneta, 58. Szymanek Tomasz Stefan, 59. Urbanik Beata Teresa, 60. Urbanik Dariusz Tadeusz, 61. Wilczek Gerard, 62. Wilczek Joanna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Haładus Adam Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Bidnyk Mikołaj Adam, 65. Rola Wiesław Szczepan, 66. Skuła Ryszard Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

67. Ficek Piotr Franciszek, 68. Kułaga Mieczysław, 69. Maciulewicz Zdzisław, 70. Wajda Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

71. Ganske Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich, za popularyzację wiedzy rolniczej

72. Tajchman Ryszard Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji muzyki chóralnej

73. Zborowski Marek Wacław.