Monitor Polski

M.P.2016.325

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 41/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Wojewody Małopolskiego, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu

1. Sieńko Stanisław Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

2. Janusz Halina, 3. Pyka Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

4. Obora Stanisław Feliks,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Wacławik Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kolasa Paweł Marian,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Hubicki Krzysztof Roman, 8. Jędrocha Anna Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Posadzki Józef, 10. Wesołowska Marta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Flaga Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii pożarnictwa

12. Bazela Henryk,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

13. Osiniak Andrzej,

za zasługi w popularyzowaniu i upowszechnianiu tradycji ludowych

14. Majerczyk Dorota Izabela.