Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.322

Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 37/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jarzębińska-Szczebiot Joanna Maria, 2. Łopińska-Madej Marianna, 3. Mikołajewska Małgorzata,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz repatriantów i Polaków ze Wschodu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czapla Tomasz Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

5. Franczak Marek, 6. Wyka Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

7. Konarzewski Marcin, 8. Popławska Malwina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

9. Skubisz Czesław.