Monitor Polski

M.P.2016.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 512/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartczak Jan Józef, 2. Brzozowska Lidia Urszula, 3. Burkacka-Łaukajtys Elżbieta Wacława, 4. Dolata Adam, 5. Janiszewski Mieczysław Stanisław, 6. Jaworski Dariusz, 7. Karwowska Maria Anna, 8. Kielpinska-Surdyka Wiesława, 9. Klimaszewski Mariusz Jan, 10. Kostrzewa Maria, 11. Kręciszewski Wojciech Ignacy, 12. Lassota Elżbieta, 13. Lassota Jerzy, 14. Łaszewski Mieczysław, 15. Łoziński Andrzej, 16. Maciejewski Henryk Włodzimierz, 17. Majewski Sławomir, 18. Malczewski Jan Wacław, 19. Nadolski Jerzy Marian, 20. Nencka-Borowiecka Maria, 21. Pałucki Krzysztof Edmund, 22. Pastuszewski Stefan Marian, 23. Rosłaniec Zbyszek Ryszard, 24. Sadowska Janina Irena, 25. Sawicki Włodzimierz, 26. Siewert Ryszard Zbigniew, 27. Sobociński Marek, 28. Staszkiewicz Edward Józef, 29. Suchowiecki Roman Marian, 30. Wachnik Marek Michał, 31. Wasilewicz Grzegorz, 32. Wiśniewski Artur Lucjan,

pośmiertnie

33. Cieślewicz Wojciech, 34. Dudojć Ignacy Józef, 35. Hatka Witold, 36. Sulińska Danuta.