Monitor Polski

M.P.2015.983

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 360/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartnik Paweł Robert, 2. Bieńkowska Irena Józefa, 3. Chmura Jerzy Ryszard, 4. Duklanowski Leszek, 5. Durski Grzegorz, 6. Dziczek Władysław, 7. Gil Waldemar Mikołaj, 8. Jeżowska-Kaczanowska Danuta Maria, 9. Kadziak Antoni, 10. Komołowski Longin, 11. Konopiński Ryszard, 12. Krajewski Wiesław Mieczysław, 13. Kropopek Andrzej Mieczysław, 14. Kurowski Michał Jan, 15. Lener Sławomir Andrzej, 16. Malcherek Marian Stefan, 17. Mync Piotr Jerzy, 18. Niewiadomski Stefan, 19. Soiński Wojciech Ludwik, 20. Szerkus Eugeniusz, 21. Tadajewski Wojciech Antoni, 22. Tałasiewicz Marek Jan, 23. Tarnowski Jan Stanisław, 24. Ukielski Ryszard Stefan, 25. Ustasiak Mieczysław Andrzej, 26. Wądołowski Stanisław, 27. Witkowski Mirosław Stanisław,

pośmiertnie

28. Bobrowicz Barbara Halina, 29. Fischbein Kazimierz, 30. Konury Zdzisław, 31. Zimowski Jerzy Marian.