Monitor Polski

M.P.2015.985

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 389/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych odznaczeni zostają

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. ppłk Adamczyk Grzegorz, 2. kpt. Demski Dariusz Marek, 3. ppłk Łydka Andrzej Piotr, 4. płk Polus Tomasz Stanisław, 5. ppłk Rumiński Krzysztof Piotr, 6. kpt. Zielonka Zbigniew Wojciech.