Monitor Polski

M.P.2015.980

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 357/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Ciesielski Jan Marek, 2. Dziewulski Lech Bogusław, 3. Ferczyk Zbigniew, 4. Kosch Stanisław, 5. Legut Jan, 6. Łoziński Edward Franciszek, 7. Markowski Stanisław Marek, 8. Orzeł Jerzy Marian, 9. Rey Paweł, 10. Sikora Andrzej Jan, 11. Starzyńska Krystyna Maria, 12. Szczur Zdzisław Stanisław, 13. Zacharko Jerzy Stanisław,

pośmiertnie

14. Sierotwińska-Rewicka Maria, 15. Skalski Władysław Józef, 16. Szkarłat Zbigniew.