Monitor Polski

M.P.2015.626

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 190/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Bełtowicz Sylwester Ryszard, 2. płk Iseman Andrzej, 3. płk Kajzer Tomasz Artur, 4. płk Kołomyjski Jarosław Stanisław, 5. płk Pawlica Piotr, 6. płk Połuch Tomasz, 7. ppłk Tęcza Sławomir Paweł, 8. ppłk Tomsia Dariusz Krzysztof, 9. płk Urbański Sławomir,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. gen. bryg. Gabryś Jan.