Monitor Polski

M.P.2015.622

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 180/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bugajny Paweł Krzysztof, 2. Cerbiński Waldemar, 3. Cieśliński Krzysztof Ireneusz, 4. Dubicka-Podejma Barbara, 5. Dymarski Lech, 6. Handke Waldemar Czesław, 7. Hudowicz Wiesław Andrzej, 8. Jędras Leszek, 9. Kamasa Tomasz Piotr, 10. Kandziora Jerzy Tomasz, 11. Karpiński Stanisław Mariusz, 12. Klepas Bogdan Leon, 13. Kotwa Roman Maciej, 14. Labrzycki Piotr, 15. Lik Marek, 16. Lipiec Edward, 17. Napieralski Paweł Andrzej, 18. Pałubicki Janusz, 19. Pawlicki Roman Szymon, 20. Piotrowski Stefan, 21. Skorupski Wojciech Jerzy, 22. Szablowski Ryszard Zdzisław, 23. Węglewski Robert, 24. Zemer Janusz Zbigniew,

pośmiertnie

25. Brzeziński Alfons, 26. Laskowicz Krystyna Izabela, 27. Łuczak Michał.