Monitor Polski

M.P.2015.248

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 22/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kuźmak Jacek Michał, 2. Minta Maria Ewa, 3. Minta Zenon, 4. Szczotka Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Hoszowski Andrzej, 6. Kwiatek Krzysztof, 7. Niemczuk Krzysztof, 8. Osek Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bednarek Dariusz Jan, 10. Cencek Tomasz Stanisław, 11. Lipiec Marek Jacek, 12. Markowska-Daniel Iwona Maria, 13. Polak Mirosław Paweł, 14. Reichert Michał, 15. Rola Jerzy, 16. Semeniuk Stanisław, 17. Tomczyk Grzegorz Antoni,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Góralczyk Elżbieta Anna, 19. Terlecki Jerzy Kazimierz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kryszak Feliks Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania wioślarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Chojnacki Ryszard, 22. Wróblewski Józef Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

23. Bednarski Andrzej Wojciech, 24. Kapłoniak Arkadiusz, 25. Muszyński Jan, 26. Skrobak Jan Stanisław, 27. Smółka Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury oraz popularyzacji muzyki chóralnej:

28. Czaster Adam Jarosław, 29. Ostałowska Danuta Barbara, 30. Rajewski Michał,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Mazurek Krzysztof Mieczysław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Skowroński Edward,

na wniosek Wojewody Opolskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

33. Kardas Wioletta,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy historycznej

34. Kurcoń Andrzej Ryszard,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Górecka Wiesława,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Surgiel Marek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kniefel Grzegorz, 38. Kot Waldemar Henryk, 39. Matczyński Grzegorz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bzura Waldemar Wiktor,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kośmider Gabriela Maria,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w kultywowaniu tradycji patriotycznych, za działalność na rzecz środowiska kombatanckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Białonowicz Aleksandra,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Krystowski Robert Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Osipowicz Magdalena.