Monitor Polski

M.P.2015.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 19/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adwent Jarosław Stanisław, 2. Borysławski Adam, 3. Broda Rafał Jan, 4. Bycina Monika Czesława, 5. Czajkowski Andrzej Krzysztof, 6. Czeżyk Ignacy Tadeusz, 7. Czop Antoni Adam, 8. Dąbrowski Leszek, 9. ks. Duda Marian Władysław, 10. Fajfer Czesław, 11. Gajkowski Wiesław Stanisław, 12. Gądek Józef, 13. Gregorowicz Jerzy, 14. Grzonka Krystian Jacek, 15. ks. Jacyniak Aleksander, 16. Jakubowski Jacek Wojciech, 17. Kabaciński Bonifacy, 18. Kasprzak Mirosław Władysław, 19. Kowalewski Adam, 20. Kozimor Wojciech, 21. Kupiec Emilian Piotr, 22. Las Jerzy, 23. Lis Antoni Józef, 24. Łazarz Mieczysław Marian, 25. Łopacińska-Błaszczyk Jadwiga Wiesława, 26. Maj Marek Ryszard, 27. Majewski Bogdan Stanisław, 28. Marchewka Henryk, 29. Marynowski Wiesław, 30. Marzec Piotr Franciszek, 31. Mesjasz Krzysztof Franciszek, 32. Mroczek Kazimierz, 33. Myga Romuald Krzysztof, 34. Nazarczuk Henryk, 35. Niedziela Anna Maria, 36. Niezgoda Czesław, 37. Nowakowski Radzimierz Jerzy, 38. Ochenkowski Mieczysław, 39. Ołtarzewski Maciej, 40. Ostropolski Tadeusz Michał, 41. Pąsik Zbigniew, 42. Pieczulski Antoni Ryszard, 43. Piekart Ryszard Juliusz, 44. Pobiarżyn Józef, 45. Poskrobko Jan Eugeniusz, 46. Pólkowski Józef, 47. Rau Ryszard, 48. Rybicki Wiesław Jan, 49. Sanocki Jacek Marek, 50. Sikora Edward, 51. Sikora Waldemar, 52. Sitarz Witold Jan, 53. Skorupski Janusz Józef, 54. Skwarek Zdzisław Jacek, 55. Smalec Marian Witold, 56. Sosna Krzysztof, 57. Straga Felicja, 58. Swakoń Jacek, 59. Szczepański Eugeniusz, 60. Świerc Andrzej Józef, 61. Tatarczyk Jan Augustyn, 62. Warciński Ludwik Zygmunt, 63. Wianecki Andrzej, 64. Wojciechowski Leszek Mieczysław, 65. Wojtas Marek, 66. Wojtyłło Krzysztof Józef, 67. Wryszcz Edward Andrzej, 68. Zaczyński Zdzisław Stanisław, 69. Zawodnik Romuald, 70. Zięba Antoni Edward, 71. Zydorek Ewa Maria Teresa, 72. Zygadło Antoni, 73. Żabińska Marianna Stanisława,

pośmiertnie

74. Polak Aleksander Józef, 75. Tomczak Jan Józef.