Nadanie odznaczeń

Monitor Polski

M.P.2012.750

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 148/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Noga Maciej Jerzy,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Linka Ewa Honorata, 3. Lipski Andrzej Jan, 4. Łukaszewski Idzi,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Gruszczyk Józef Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Doligalski Piotr Waldemar, 7. Marciniec Krzysztof Marian, 8. Nydziński Stanisław, 9. Wilińska Krystyna Stefania,

na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Łyczak Grzegorz,

na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Marcinkowski Jerzy Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Klimberg Aneta Jolanta,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Murawiec Leonard Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Piątkowski Piotr Sylwester,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Madej Ireneusz Marian, 16. Woźna Irena Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Jankowski Jerzy, 18. Ładnowska Elżbieta Bogumiła, 19. Szachowicz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Brok Jerzy, 21. Bukańska Alicja, 22. Drelich Andrzej, 23. Kowalska Halina,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania oraz propagowania historii i kultury kresowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Pieluszczak Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Derkacz Ryszard Marian, 26. Juzwa Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Witczak Mariusz Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Plucińska Marzenna Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Jemajczyk Jarosław Maciej, 30. Stawiarska Anna Aleksandra,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy młodzieży oraz upamiętnianiu najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Dymanus Kazimierz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

32. Antos Marek Marcin, 33. Bernaś Jan, 34. Bronka Edward Stanisław, 35. Janus Jacek Stanisław, 36. Luraniec Tadeusz, 37. Macałka Jacek Antoni, 38. Nicieja Kazimierz, 39. Obstarczyk Jerzy Maciej, 40. Obstarczyk Julian Jerzy, 41. Olek Kazimierz Józef, 42. Panuś Adam Marek, 43. Perz Andrzej, 44. Polanek Józef Władysław, 45. Szczelina Stanisław Michał,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

46. Frankiewicz Katarzyna Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

47. Mosoń Regina Ewa,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Scelina Marek Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Szczepanik Bronisław Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Krówczyńska Danuta Genowefa,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Janikula Krystian, 52. Urbacka Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Ciecior Florian Jan, 54. Damboń Jan Antoni, 55. Dydzik Sylwia Edyta, 56. Giza Hildegarda, 57. Gondro Irena Maria, 58. Nanko Hubert, 59. Rogocz Janina Jadwiga, 60. Tarkowski Henryk Aleksy, 61. Warzyć Krystian Józef, 62. Wienke Przemysław Jan, 63. Wloczyk Joachim Henryk,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Maciaś Andrzej, 65. Sieczkowski Adam,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozpowszechniania idei kurateli penitencjarnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

66. Gałan Teresa,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju żeglarstwa oraz kultywowania i popularyzowania historii i tradycji żeglarskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Domozych Zbigniew Jan, 68. Kalinowski Stanisław Bernard, 69. Pacek Gerard Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Biesek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Januszewski Józef, 72. Kobiela Józef, 73. Krzykowski Marek, 74. Majewski Jerzy Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Borzeszkowska Anna Urszula, 76. Burczyk Leszek Jerzy, 77. Lidzbarski Zbigniew Wojciech, 78. Ryłko Małgorzata Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Szreder Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Bastian Kazimierz Jerzy,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju współpracy transgranicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Iwanek Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Popczyk Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Pilis Andrzej, 84. Stempel Włodzimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Dreinert Józef Łukasz, 86. Koza Bogusław Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Bittmann Grzegorz Stanisław, 88. Frąckowiak Maria Stefania, 89. Jagsz Antoni Teofil, 90. Kohlbrenner Karol, 91. Rachtan Jerzy Maciej, 92. Tkacz Elżbieta Cecylia, 93. Todt Stanisław, 94. Waltar Jerzy Wiktor, 95. Wilczek Zofia Maria, 96. Włodarz Maria Julianna, 97. Wojciechowski Antoni, 98. Żłobiński Romuald Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Opoka Wiesław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

100. Gawlak Dariusz Sylwester, 101. Klimaszewski Jan, 102. Świercz Marek Marian,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

103. Michałowska-Szoła Mirosława Irena,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, za aktywność społeczną i charytatywną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Ciechański Janusz Ryszard, 105. Łosiewicz Zbigniew Andrzej, 106. Łubkowski Zdzisław, 107. Trzeciak Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Fydrych Janusz Stanisław, 109. Kielnik Zbigniew, 110. Markiewicz Janusz Paweł, 111. Szlachcic Bogdan Aleksander, 112. Wiśniewski Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Ciarka Roman Tadeusz, 114. Wawrzonek Jadwiga Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Kozicki Mieczysław, 116. Pawelec Zdzisław.