Moc obowiązująca Umowy europejskiej o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzonej w Genewie dnia 1 lutego 1991 r.

Monitor Polski

M.P.2004.3.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzonej w Genewie dnia 1 lutego 1991 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 stycznia 2002 r. uchwałą nr 6/2002 zatwierdziła Umowę europejską o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzoną w Genewie dnia 1 lutego 1991 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 20 października 1993 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 10 ust. 3 powyższa umowa weszła w życie dnia 20 czerwca 2002 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Następujące państwa złożyły dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do powyższej umowy w podanych poniżej datach:

Republika Austrii 22 lipca 1993 r.

Królestwo Belgii 6 sierpnia 1999 r.

Republika Białorusi 5 marca 1997 r.

Republika Bułgarii 10 sierpnia 1994 r.

Republika Chorwacji 24 lipca 1995 r.

Republika Czeska 22 sierpnia 1994 r.

Królestwo Danii 9 stycznia 1992 r.

Republika Francuska 28 maja 1992 r.

Republika Grecka 26 kwietnia 1995 r.

Gruzja 30 listopada 1998 r.

Republika Kazachstanu 11 lipca 2002 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 13 lipca 1994 r.

Republika Mołdowy 10 października 2002 r.

Królestwo Niderlandów (Królestwo w Europie) 13 maja 1992 r.

Republika Federalna Niemiec 30 lipca 1992 r.

Królestwo Norwegii 30 kwietnia 1992 r.

Republika Portugalska 5 stycznia 1996 r.

Federacja Rosyjska 29 czerwca 1994 r.

Rumunia 21 maja 1993 r.

Republika Słowacka 16 sierpnia 1994 r.

Republika Słowenii 1 listopada 1994 r.

Konfederacja Szwajcarska 11 lutego 1993 r.

Republika Turcji 4 września 1996 r.

Republika Węgierska 4 lutego 1994 r.

Republika Włoska 12 stycznia 1996 r.

2.
Przy podpisaniu umowy oraz składaniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje lub zastrzeżenia:

Królestwo Danii:

Z zastrzeżeniem zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.

With reservation for application to the Faroe Islands and Greenland.

Wielkie Księstwo Luksemburga:

(Rząd Luksemburga) deklaruje, że maksymalna długość ustalona w załączniku III pkt III (A) może być respektowana w związku z budową dodatkowych śluz na Mozeli, w porozumieniu z Międzynarodową Komisją ds. Mozeli.

[The Government of Luxembourg] declares that the maximum length established in annex III, item III (A), may be reached with respect to the construction of additional locks on the Moselle, with the agreement of the International Commission for the Moselle.

Federacja Rosyjska:

Federacja Rosyjska nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 12 umowy.

The Russian Federation does not consider itself bound by the provisions of article 12 of the said Agreement.