Art. 10. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  10

Wejście w życie

1.
Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od daty złożenia przez rządy ośmiu Państw dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, pod warunkiem że jedna lub więcej linii sieci międzynarodowego transportu kombinowanego w sposób nieprzerwany łączy terytoria co najmniej czterech państw, które złożyły taki dokument.
2.
Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od daty złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, w którym ten warunek zostanie spełniony.
3.
W stosunku do każdego państwa, które złoży dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia po rozpoczęciu okresu 90 dni, wskazanego w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od daty złożenia takiego dokumentu.