Kursy walut i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1957.77.472

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 września 1957 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłaszam tabelę kursową, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 16 września 1957 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 7/57, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 379) wraz ze zmianą podaną w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 429).

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA KURSOWA Nr 8/57

I.

Kursy podstawowe.

DewizyBanknoty
kupno złsprzedaż złśredni kurs złkupno zł
sprzedaż złśredni kurs zł
7988028
00Albania 100 leków---
---Argentyna 100 peso argentyńskich9
5010501000
8948988
96Australia 1 £ australijski7808
20800
1537154515
41Austria 100 szylingów austriackich151515
451530
7988028
00Belgia 100 franków belgijskich7908
00795
---Brazylia 100 cruzeiro5
60590575
5867589758
82Bułgaria 100 lewa---
8379842184
00Cejlon 100 rupii cejlońskich513060
705600
1995020050200
00Chiny 100 yuanów---
5542557055
56Czechosłowacja 100 koron czechosłowackich---
5777580557
91Dania 100 koron duńskich560058
005700
1146115211
49Egipt 1 £ egipski6807
40710
1251125712
54Finlandia 1.000 marek fińskich105011
501100
9509549
52Francja 1.000 franków francuskich8408
80860
1050010552105
26Holandia 100 florenów holenderskich10300105
0010400
8379842184
00Indie 100 rupii indyjskich740080
007700
3513353135
22Indonezja 100 rupii indonezyjskich---
1330133613
33Jugosławia 1.000 dinarów6207
20670
4194214
20Kanada 1 $ kanadyjski4194
21420
1239112453124
22Liban 100 £ libańskich11900125
0012200
1795518045180
00Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek NRD---
9476952495
00Niemiecka Republika Federalna 100 marek (Be-Ko)935095
509450
5586561456
00Norwegia 100 koron norweskich530055
005400
8379842184
00Pakistan 100 rupii pakistańskich485058
505350
138781394813
913Portugalia 100 escudo137514
0013875
6650668466
67Rumunia 100 lei---
3994014
00Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 $ USA3994
01400
1119211248112
20Syria 100 £ syryjskich10500111
0010800
9311935793
34Szwajcaria 100 franków szwajcarskich930093
509325
7713775177
32Szwecja 100 koron szwedzkich750077
007600
1425014322142
86Turcja 100 £ tureckich290034
003150
---Urugwaj 100 peso urugwajskich97
001040010050
339893415934
074Węgry 100 forintów---
1117112311
20Wielka Brytania 1 £ sterling108011
201100
6386426
40Włochy 1.000 lirów italskich6306
50640
997510025100
00Z.S.R.R. 100 rubli---
Skup złota: 1 gram czystego złota - zł 4,50.

II.

Kursy podstawowe z dopłatą.

DewizyBanknoty
kupno złsprzedaż złśredni kurs złkupno zł
sprzedaż złśredni kurs zł
1719817284172
41Bułgaria 100 lewa---
1289912963129
31Czechosłowacja 100 koron czechosłowackich---
3919639392392
94Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek N.R.D.---
1542515503154
64Rumunia 100 lei---
1068710741107
14Węgry 100 forintów---
1496215038150
00Z.S.R.R. 100 rubli---
8Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów7175
738
4Wietnamska Republika Demokratyczna 1.000 dongów8689
8754
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w pkt II Tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułu: 1) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 2) kosztów podróży i pobytu, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.

III.

Kursy specjalne.

DewizyBanknoty
kupno złsprzedaż złśredni kurs złkupno zł
sprzedaż złśredni kurs zł
---Argentyna 100 peso argentyńskich57
0063006000
5364538853
76Australia 1 £ australijski468049
204800
9222927092
46Austria 100 szylingów austriackich909092
709180
4788481248
00Belgia 100 franków belgijskich474048
004770
---Brazylia 100 cruzeiro33
6035403450
5027450526504
00Cejlon 100 rupii cejlońskich30780364
2033600
3466234830347
46Dania 100 koron duńskich33600348
0034200
6876691268
94Egipt 1 £ egipski408044
404260
7506754275
24Finlandia 1.000 marek fińskich630069
006600
5700572457
12Francja 1.000 franków francuskich504052
805160
6300063312631
56Holandia 100 florenów holenderskich61800630
0062400
5027450526504
00Indie 100 rupii indyjskich44400480
0046200
2107821186211
32Indonezja 100 rupii indonezyjskich---
7980801679
98Jugosławia 1.000 dinarów372043
204020
2514252625
20Kanada 1 $ kanadyjski251425
262520
7434674718745
32Liban 100 £ libańskich71400750
0073200
5685657144570
00Niemiecka Republika Federalna 100 marek (Be-Ko)56100573
0056700
3351633684336
00Norwegia 100 koron norweskich31800330
0032400
5027450526504
00Pakistan 100 rupii pakistańskich29100351
0032100
832688368883
478Portugalia 100 escudo825084
008325
2394240624
00Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 $ USA239424
062400
6715267488673
20Syria 100 £ syryjskich63000666
0064800
5586656142560
04Szwajcaria 100 franków szwajcarskich55800561
0055950
4627846506463
92Szwecja 100 koron szwedzkich45000462
0045600
8550085932857
16Turcja 100 £ tureckich17400204
0018900
---Urugwaj 100 peso urugwajskich582
006240060300
6702673867
20Wielka Brytania 1 £ sterling648067
206600
3828385238
40Włochy 1.000 lirów italskich378039
003840
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1)
kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg, zarobków i spadków, 5) praw autorskich, 6) honorariów za usługi zawodowe, 7) dochodów i realizacji mienia, 8) składek do organizacji międzynarodowych, 9) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 10) usług przewozu osób oraz innych usług transportowych lub związanych z transportem w obrocie z zagranicą, 11) danin publicznych (podatków, opłat itp.).

Należności za świadczenia i usługi, których ceny przeliczone zostały na złote według kursu podstawowego, mogą być pokrywane złotymi pochodzącymi z dokonanej po dniu 11 lutego 1957 r. odprzedaży dewiz i pieniędzy zagranicznych po kursie podstawowym, a gdy odprzedaż nastąpiła po kursie specjalnym - tylko za zwrotem różnicy między kursem specjalnym a podstawowym.

Bank skupuje:

1)
banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2)
obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów obniżonych o 10%,
3)
funty angielskie - w odcinkach nie wyższych niż £ 1,00.
1 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 27 września 1957 r. (M.P.57.80.486) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 1 października 1957 r.