Kurs franka francuskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.69.429

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1957 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 1957 r.
w sprawie kursu franka francuskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) wprowadza się z dniem 20 sierpnia 1957 r. w tabeli kursowej nr 7/57 stanowiącej załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 379) następującą zmianę kursu franka francuskiego:
kurs podstawowy: dewizy - kupno zł 9,50, sprzedaż zł 9,54, średni zł 9,52

banknoty - kupno zł 8,40, sprzedaż zł 8,80, średni zł 8,60

kurs specjalny: dewizy - kupno zł 57,00, sprzedaż zł 57,24, średni zł 57,12

banknoty - kupno zł 50,40, sprzedaż zł 52,80, średni zł 51,60.

Kursy innych walut zagranicznych obowiązują w wysokości podanej w wyżej wymienionej tabeli kursowej nr 7/57.