Dopłaty z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.

Monitor Polski

M.P.1957.68.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 lipca 1957 r.
w sprawie dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.

Na podstawie § 2 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie cen skupu zbóż z państwowych gospodarstw rolnych zarządza się, co następuje:
Dopłaty z budżetu do pasz sprzedawanych przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym ustala się w wysokości podanej w załączniku do zarządzenia.
Dopłaty z budżetu będą rozliczane przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" według trybu rozliczeń ujemnych różnic budżetowych (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1953 r.).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.

ZAŁĄCZNIK  1

DOPŁATY DO PASZ TREŚCIWYCH SPRZEDAWANYCH PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWOM ROLNYM

Lp.Wyszczególnienie paszDopłata za 100 kg w złotych
I. Zboża pastewne.
1.Owies pastewny30,00
2.Jęczmień pastewny30,00
3.Mieszanka zbóż kłosowych30,00
II. Otręby i śruty.
1.Śruta grochowa i z roślin motylkowych29,20
2." ze zbóż pastewnych29,20
3.Otręby żytnie I klasy30,60
4." pszenne grube55,80
5." pszenne drobne42,40
6." jęczmienne26,00
7." owsiane15,80
8." gryczane22,60
9." gryczane z łuską10,20
10." z prosa26,00
11." kukurydziane20,40
12." grochowe38,00
III. Mączki pochodzenia roślinnego.
1.Mączka jęczmienna34,00
2." gryczana37,40
3." z prosa30,60
4." owsiana27,20
IV. Mieszanki pasz treściwych.
1.Mieszanka B39,60
2." T37,40
3." MBek40,80
4." D43,00
5." DK47,60
6." DK-Ziel47,60
7." D-Ziel43,00
8." MM32,50
V. Śruty z roślin oleistych.
1.Śruta rzepakowa34,00
2." słonecznikowa bez łuski51,00
3." kokosowa i z ziarn palmowych44,20
4." lniana62,60
5." sojowa51,00
6." arachidowa113,00
7." sezamowa106,20
8." kminkowa17,00
9." bawełniana44,60
10." koprowa17,00
11." z kapusty abisyńskiej17,00
12." lniankowa17,00
VI. Mączki zwierzęce i z ryb.
1.Mączka z krwi suszona81,00
2." z krwi utylizowana81,00
3.Mączka ze skwarek-
4." mięsno-kostna niesłona-
5." mięsno-kostna słona-
6." rybna niesłona-
7." rybna słona-
8." ze skorup jaj26,00
9." kostna odklejana12,85
VII. Inne pasze.
1.Drożdże pastewne jasne-
2." " ciemne-
3.Wysłodki buraczane suszone26,00
4.Kiełki słodowe37,40
5.Młóto suszone26,00
6.Płatki ziemniaczane49,50
7.Wycierki ziemniaczane suszone36,20
8.Melasa29,40
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 lutego 1958 r. (M.P.58.18.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1957 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.